TECHNIKY TULU

Hwa-Rang

Sestava je pojmenována po škole mladých bojovníků, která vznikla v dynastii Silla počátkem 7. století. 29 pohybů symbolizuje 29. pěší divizi, kde Taekwon-Do dospělo.
( 29 pohybů )

 

<detailní seznam>

  Moa junbi sogi C
1.   Annun so sonbadak miro makgi
2.   Annun so ap joomuk kaunde jirugi
3.   Annun so ap joomuk kaunde jirugi
4.   Niunja so sang palmok makgi
5.   Niunja so ap joomuk ollyo jirugi
6.   Gojung so ap joomuk kaunde jirugiProveďte 6 se sklouznutím vpřed.
7.   Soojik so sonkal naeryo taerigi
8.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
9.   Gunnun so bakat palmok najunde makgi
10.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
11. (1/2)   Příprava na yop chagi
11. (2/2)   Kaunde yopcha jirugi
12.   Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
13.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
14.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
15.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
16.   Gunnun so sun sonkut tulgi
17.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
18.   Nopunde dollyo chagi
19. (1/2)   Nopunde dollyo chagiTechniky 18 a 19 proveďte v rychlém sledu.
19. (2/2)   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
20.   Gunnun so bakat palmok najunde makgi
21.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
22.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
23.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
24.   Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
25.   Niunja so yop palkup tulgiProveďte 25 se sklouznutím.
26.   Moa so an palmok nopunde yopap makgi
27.   Moa so an palmok nopunde yopap makgi
28.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
29.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
  Moa junbi sogi C

Copyright © 2003 - 2016, Taekwon-Do ITF Sonkal
sonkal@taekwondo.cz