TECHNIKY TULU

Choong-Jang

Choong-Jang je pseudonym, daný generálovi Kim Duk-Riang, který žil v dynastii Yi ve 14. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné dospělosti.
( 52 pohybů )

 

<detailní seznam>

  Moa junbi sogi A
1.   Annun so an palmok nopunde yobap makgi
2.   Annun so an palmok nopunde yobap makgi
3.   Moa so kiokja jirugiProveďte 3 pomalým pohybem.
4.   Gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
5.   Gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
6.   Gunnun so dung joomuk ap taerigi
7.   Gunnun so bakat palmok chukyo makgi
8.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
9. (1/2)   Dwiro omgyo didimyo mikulmyo dolgi
9. (2/2)   Niunja so palmok kaunde daebi makgiProveďte 9 (2/2) se sklouznutím.
10.   Najunde apcha busigi
11.   Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi
12.   Nopunde dollyo chagi
13.   Nopunde jirugi
14.   Niunja so yop palkup tulgi
15.   Niunja so palmok kaunde daebi makgi
16.   Niunja so sonbadak bandae duro makgi
17.   Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
18.   Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
19.   Moorup najunde apcha busigi
20.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
21.   Niunja so yop palkup tulgiProveďte 21 se sklouznutím.
22.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
23.   Kaunde yopcha jirugi
24.   Dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
25. (1/2)   Gunnun so bakat palmok nopunde baro ap makgi
25. (2/2)   Gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
26.   Niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi
27.   Najunde apcha busigi
28.   Gunnun so dwit palkup bandae tulgiProveďte 28 pomalým pohybem.
29.   Niunja so sondung bandae naeryo taerigiProveďte 29 s nákrokem.
30.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
31.   Niunja so sondung bandae naeryo taerigiProveďte 31 s nákrokem.
32.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
33.   Niunja so sonkal kaunde yop taerigiProveďte 33 s nákrokem.
34.   Gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
35.   Niunja so sonkal kaunde yop taerigiProveďte 35 s nákrokem.
36.   Gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
37.   Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
38.   Gunnun so bandae gutja makgi
39.   Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
40.   Gunnun so bandae gutja makgi
41.   Gunnun so sang sonkal soopyong taerigi
42.   Gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
43.   Kaunde apcha busigi
44.   Gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
45.   Kaunde apcha busigi
46.   Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
47.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugiProveďte techniky 46 a 47 v rychlém sledu.
48.   Moa so sang inji joomuk nopunde bandal jirugi
49.   Gunnun so sonkal najunde makgi
50.   Gunnun so pyonjoomuk nopunde bandae jirugi
51.   Gunnun so sonkal najunde makgi
52.   Gunnun so pyonjoomuk nopunde bandae jirugi

Copyright © 2003 - 2016, Taekwon-Do ITF Sonkal
sonkal@taekwondo.cz