TECHNIKY TULU

So-San

So-San je pseudonym velkého mnicha Choi Hyong Ung (1520-1604) v dynastii Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, kdy s pomocí svého žáka Sa Myung Dang organizoval armádu mnichů - vojáků. Tito vojáci - mniši pomohli odrazit japonské piráty, kteří v roce 1592 zaplavili většinu korejského poloostrova.
( 72 pohybů )

 

<detailní seznam>

  Moa junbi sogi A
1.   Dwitbal so palmok nopunde daebi makgi
2.   Gunnun so bandae sewo jirugi
3.   Dwitbal so palmok nopunde daebi makgi
4.   Gunnun so bandae sewo jirugi
5.   Gunnun so bandae sonkal nopunde yop makgi
6.   Annun so ap joomuk kaunde jirugiProveďte 5 a 6 v rychlém sledu.
7.   Gunnun so bandae sonkal nopunde yop makgi
8.   Annun so ap joomuk kaunde jirugiProveďte 7 a 8 v rychlém sledu.
9.   Narani so sang sonkal yop taerigi
10.   Kaunde yopcha jirugi
11.   Kaunde dollyo chagiProveďte 10 a 11 po sobě jdoucími kopy.
12.   Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
13.   Narani so sang sonkal yop taerigi
14.   Kaunde yopcha jirugi
15.   Kaunde dollyo chagiProveďte 14 a 15 po sobě jdoucími kopy.
16.   Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
17.   Niunja so doo joomuk najunde jirugi
18.   Hosinsool - vyproštění rukyProveďte vyprošťovacím pohybem.
19.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
20.   Niunja so doo joomuk najunde jirugi
21.   Hosinsool - vyproštění rukyProveďte vyprošťovacím pohybem.
22.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
23.   Niunja so joongji joomuk kaunde jirugi
24.   Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
25.   Niunja so joongji joomuk kaunde jirugi
26.   Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
27.   Gunnun junbi sogi
28.   Twimyo apcha busigi
29.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
30.   Gunnun so bakat palmok nopunde bandae ap makgi
31.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
32.   Gunnun so bakat palmok nopunde bandae ap makgi
33.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
34.   Gunnun so doo bandalson makgi
35.   Gunnun so sonkal nopunde bandae anuro taerigi
36. (1)   Gunnun so an palmok dollimyo makgi
36. (2)   Gunnun so an palmok dollimyo makgi
37.   Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
38.   Najunde apcha busigi
39.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
40.   Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugiProveďte 39 a 40 v rychlém sledu.
41.   Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi
42.   Gunnun so doo bandalson makgi
43.   Gunnun so sonkal nopunde bandae anuro taerigi
44. (1)   Gunnun so an palmok dollimyo makgi
44. (2)   Gunnun so an palmok dollimyo makgi
45.   Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
46.   Najunde apcha busigi
47.   Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
48.   Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugiProveďte 47 a 48 v rychlém sledu.
49.   Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi
50.   Niunja so sonkal najunde daebi makgi
51. (1/2)   Twigi
51. (2/2)   Niunja so palmok kaunde daebi makgi
52.   Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
53.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugiProveďte 52 a 53 v souvislém pohybu.
54.   Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
55.   Niunja so sonkal najunde daebi makgi
56. (1/2)   Twigi
56. (2/2)   Niunja so palmok kaunde daebi makgi
57.   Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
58.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugiProveďte 57 a 58 v souvislém pohybu.
59.   Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
60.   Niunja so sonbadak bandae duro makgi
61.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
62.   Guburyo junbi sogi A
63.   Kaunde yopcha jirugi
64.   Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
65.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
66.   Niunja so sonbadak bandae duro makgi
67.   Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
68.   Guburyo junbi sogi A
69.   Kaunde yopcha jirugi
70.   Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
71.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
72.   Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugiProveďte 71 a 72 v souvislém pohybu.

Copyright © 2003 - 2016, Taekwon-Do ITF Sonkal
sonkal@taekwondo.cz