TECHNIKY TULU

Joong-Gun

Sestava je pojmenována po vlastenci Ahn Joong-Gun (1878-1910), který zavraždil Hiro-Bumi Ito prvního japonského guvernéra v Koreji, což byl muž, který sehrál hlavní roli při sjednocení Japonska s Korejí. 32 pohybů symbolizuje věk mladého hrdiny, kdy byl popraven ve vězení Lui-Shung roku 1910.
( 32 pohybů )

 

<detailn seznam>

  Moa junbi sogi B
1.   Niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi
2.   Najunde yop apcha busigi
3.   Dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi
4.   Niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi
5.   Najunde yop apcha busigi
6.   Dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi
7.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
8.   Gunnun so wipalkup taerigi
9.   Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
10.   Gunnun so wipalkup taerigi
11.   Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
12.   Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi
13.   Gunnun so kyocha joomuk chukyo makgi
14.   Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
15.   Vyproštění
16.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugiProveďte 15 a 16 v rychlém sledu.
17.   Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
18.   Vyproštění
19.   Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugiProveďte 18 a 19 v rychlém sledu.
20.   Gunnun so doo palmok nopunde makgi
21.   Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
22.   Kaunde yopcha jirugi
23.   Gunnun so doo palmok nopunde makgi
24.   Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
25.   Kaunde yopcha jirugi
26.   Niunja so palmok kaunde daebi makgi
27.   Nachuo so sonbadak noollo makgiProveďte 27 pomalým pohybem.
28.   Niunja so palmok kaunde daebi makgi
29.   Nachuo so sonbadak noollo makgiProveďte 29 pomalým pohybem.
30.   Moa so kiokja jirugiProveďte 30 pomalým pohybem.
31.   Gojung so digutja makgi
32.   Gojung so digutja makgi

Copyright © 2003 - 2016, Taekwon-Do ITF Sonkal
sonkal@taekwondo.cz